Notářské služby

Nabízíme služby:

Převody nemovitostí

Notářské úschovy

Obchodní společnosti

Družstva a společenství vlastníků jednotek

Notářský zápis jako podklad pro exekuci

Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Ověřování a osvědčování

Dědictví

Vydáváme výpisy:

z katastru nemovitostí

z obchodního rejstříku

z evidence Rejstříku trestů

ze živnostenského rejstříku

z bodového konta Centrálního registru řidičů

ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

z insolvenčního rejstříku